Quality Gold van het Farasohof

Dekseizoen 2023 dekvoorwaarden

 

Procedure sperma    

 1. Sperma van Quality Gold van het Farasohof wordt als vers sperma aangeboden.
 2. Het sperma kan afgehaald worden bij Inseminatiecentrum Het Bokt in Peer of verzonden worden. Ook is er de mogelijkheid om de merrie in Het Bokt te insemineren met onverdund sperma. Indien geen vers sperma beschikbaar is, is er de mogelijkheid tot het gebruik van diepvriessperma (indien voorradig).
 3. Sperma dient voor 9.00 besteld te zijn. Indien het sperma bedoeld is voor embryospoeling dient dit bij de eerste bestelling direct te worden vermeld.

 4. Per merrie wordt sperma voor maximaal drie hengstigheden geleverd. Indien er geen levend veulen geboren wordt, kan er opnieuw gedekt worden na betaling van het voorschot.
 5. Een dosis vers of diepvriessperma voor een volgende hengstigheid kan pas worden verkregen als het aankoopbedrag is betaald.
 6. De merriehouder dient binnen de 90 dagen na de laatste inseminatie het inseminatieattest terug te sturen, met daarop de vermelding van de drachtigheid of het gust-zijn van de merrie. De verklaring van het gust-zijn van de merrie dient door de dierenarts verstrekt te worden.
 7. Indien de fokker nalaat te melden dat zijn merrie gust is, wordt automatisch de drachtigheidstoeslag in rekening gebracht.
 8. Vereffening dekgeld.
   Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden:
  -    aankoop wordt betaald bij de eerste inseminatie.
  -    de drachtigheidstoeslag is verschuldigd indien de merrie dragend is op 90 dagen na de laatste inseminatie.
 9. Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden, én met de dektarieven.
 10. Indien de merriehouder een poging tot fraude doet bedraagt de onvoorwaardelijke boete  € 2500,- (excl. 21% BTW) per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.

 

Dekbewijs

Sinds 2021 wordt er door BWP geen dekbewijs meer bezorgd. De registratie verloopt volledig digitaal.

 

Bestelprocedure sperma

Bestellen van sperma kan enkel telefonisch bij Raf Houben: 0032 (0) 489 81 71 75.

Iedere dag vers sperma beschikbaar.
Aflevering van het sperma is in onderling overleg na telefonisch contact.

Facturen/betaling

Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten.

 

 Dektarief

De hierna vermelde tarieven zijn uitgedrukt in euro en excl. 6% BTW. Dierenartskosten, verzendkosten en afname van het sperma worden apart in rekening gebracht.

Aankoop sperma Quality Gold van het Farasohof: 250€ (te betaling bij eerste inseminatie)

Drachtigheidstoeslag: 450€ (te betalen 90 dagen na de laatste inseminatie)

Levend veulen garantie: Indien er geen levend veulen geboren wordt, kan er opnieuw gedekt worden na betaling van het voorschot (=aankoop sperma). De drachtigheidstoeslag hoeft u niet opnieuw te betalen.